Su Şartlandırması

Endüstriyel Tesislerde Soğutma Suyu Şartlandırma Programı

İyi bir ısı transferi için gereken akışkan; hem termodinamik açıdan hem de maliyet açısından uygun olmalıdır. Buradan yola çıkılırsa su, soğutma işlemi için en uygun akışkandır. Çünkü; termal kapasitesi yüksektir, düşük maliyetlidir, kolayca sağlanabilir ve genelde proses akışkanından yeterli derecede düşük sıcaklığa sahiptir. Suyun en iyi ısı transfer akışkanı olması termodinamik olarak; konveksiyon, radyasyon ve iletim (conduction) yasaları ile açıklanabilir. Suyun özelliklerine hem yakın hem de aynı ekonomide başka bir akışkan yoktur. Bu nedenle soğutma işleminde su en önemli unsurdur. Suların özelliklerine göre kullanılacağı işlemde uygun hale getirme prosesineşartlandırmadenilmektedir. Sistemlerde stres altında suyun bileşenleri bazı sorunlara yol açmakta, işte bu noktalarda da kimyasal şartlandırma sorunlara çözüm olarak kullanılmaktadır.

Soğutma suyu olarak kullanılan sular, sistemlerde temel olarak 4 ana soruna yol açmaktadır:

1. Korozyon

Soğutma sisteminde delinme ve sızıntılara neden olarak işletme ve bakım maliyetini arttırır.

2. Birikinti (scaling)

Birikinti oluşumu, soğutma sistemlerinin ısıl iletkenliğinin azalmasına ve işletme maliyetinin artmasına sebep olur.

3. Bakteriyel kirlenme (fouling)

Soğutma sistemlerinde bakteriyel kirlenme ısı transfer yüzeylerinde jel tabakası oluşturur. Zamanla bu tabakalar bulundukları yerden koparak pompa ve filtrelerde tıkanmalara neden olur, ısı transferini engelleyerek suyun akış hızını düşürür, enerji kaybına neden olur.

4. Depozitlenme (askıda katıların çökelmesi)

Askıda katı maddeler, ısı transferini, su akışını ve dolayısı ile sistem verimini azaltır.

Oluşan bu sorunlar, sistemlerin düşük performansta çalışmasına neden olduğu gibi, enerji maliyetlerinde de çok ciddi artışlara neden olur. Bu nedenle kimyasal şartlandırma programlarında bu sorunların çözümleri esas alınır.

Kimyasal şartlandırma programına geçmeden önce mevcut durumda oluşan olumsuzlukları incelemek gerekir. Zira suda istenmeyen oluşumların bulunması uygulanacak kimyasalların aktivitesini ve dozaj miktarlarını da olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle kimyasal şartlandırmanın seçimi öncesinde konusunda uzman personeller tarafından sistemlerin kontrol edilmesi detaylı su analizi yapılması gerekmektedir. Yüksek stres şartlarında çalışan, sistemi bu şartlarda dahi başarı ile koruyan, bunun yanında ciddi su tasarrufu da hedefleyen programlar seçilmelidir.

Teknolojik ilerlemeler sonucunda araştırma ve geliştirmeye önem veren Detay Kimya Otomasyon kontrolü ve WET-EFFORT 400 Serisi Soğutma Suyu Kimyasalları ile sistemlerde oluşan sorunları çözerek, yüksek stres şartlarında çalışan sistemlerde dahi başarılı çözümler üretmekte ve sistemlerin sürekli olarak tam kapasitede çalışmasını sağlamaktadır. Uzman personeli ve doğru mühendislik hizmeti ile sistem verilerini sürekli kontrol eden firmamız, oluşabilecek sorunlara karşı zamanında müdahale etmektedir. Böylece hem daha ekonomik bir şartlandırma programına temel oluşturmakta hem de daha çevreci bir uygulama sağlamaktadır.

Soğutma Sistemlerinde Otomasyon İle Çalışmanın İşletmelere Sağladığı Faydalar

  • Otomatik olarak insan müdahelesine gerek olmadan çalışır ve soğutma suyu RSI (Ryznar Stabilite İndeks) değerini istenilen aralıkta tutar.
  • Korozyona neden olmadan çalışmasını, önceden oluşmuş, soğutma sisteminin ısı transferini zorlaştıran birikinti varsa temizlenmesini sağlar.
  • Sistemde yapılması gereken blöfü otomatik olarak ayarlar ve insan müdahalesine gerek duymadan sistemin düzenli çalışmasını sağlar. .
  • Özellikle silis değeri yüksek besleme suyu kullanan işletmelerde, yumuşak suyun kullanılması ile beraber ortaya çıkan silisin, yalnız başına ısı transfer yüzeylerine çökmesi engellenerek, çözülmesi güç ve ısı transfer özelliği az olan kışır yapısının oluşması engellenir.